Du hör ofta att rasism är ett globalt fenomen, inte begränsad till ett speciellt område, region eller tidsperiod genom historien. Och det är sant i stor utsträckning, även när det har varit stunder i historien där rasism har varit den avgörande faktorn när samhällen och/eller nationer har formats, med det så var rasismen djupt inbäddad bland människor.

Man kan tro att rasistiska tankar (speciellt idag) är väldigt primitiva och djuriska i synsätt till mänskliga relationer. Men du skulle bli förvånad över hur förhärskande det är för vissa grupper av människor även idag. Och vi menar inte nödvändigtvis att hata grupper som försöker sprida propaganda och disharmoni. Vi kan se hur djur beter sig mot vissa raser eller djurslag, (tex myror) att ha ett normalt synsätt om hur rasism kan fungera: en grupp av organismer med ett karaktäristiskt sätt kan bete sig illa och även erövra och förstöra en annan grupp av lika karaktärer(men inte helt samma) av att etablera en dynamisk dominans över den andra gruppen. Dom exakta orsakerna varför detta händer är inte helt klart; forskare tror att det är den genetiska funktionen av en grupp som lever och beter sig annorlunda kan leda till att en annan grupp tror det är onormalt och att deras existens är i fara i framtiden. Denna fientlighet är observerad hos artropoder, fiskar, däggdjur och såklart människor.

Det är svårt att säga när och hur diskriminering baserad på utseende, sättet att tänka var utvecklat hos människor men vi kan tro att det går långt tillbaka i tiden, även före bronsåldern. Folk var indelat i olika kast hos det urtida samhället och hade särskilda uppgifter. Fortfarande under medeltiden så var detta nedtonat lite och var fortfarande en grund för att skapa konflikt mellan människor. Mörkhyade var tänkta som mer primitiva och vithyade var mera utvecklade. En åsikt som är skrattretande och absolut meningslös. Tyvärr reflekterade detta tankesätt på människor som vi fortfarande läser om och ser upp till, såsom statsledare, forskare med flera.

Förmodligen en av dom värsta influenserna rasismen har haft i samhället är det faktum att det stannade som en prisma genom folks sätt att se och även faktorer som deras status i samhället, som en milsten i vetenskapen. Ta Darwins teori om evolution som exempel. Då det inte rättfärdigar olikheter mellan människor så vissa människor använde det som bränsle för rasistiska åsikter och sa att vissa grupper var sämre än andra på grund av olikheter och långsammare utveckling (vilket är motsatt bevisat). Denna nonsens konklusion spreds faktum att evolutionen gynnar anti rasism, sen det talar för att vi härstammar från en gemensam förfader. Det är synd att erkänna att vi har en väldigt lång väg att gå som ras. Men dom flesta nationer ser ut att göra bättre och bättre ju längre tiden går.