Rubriken ovanför säger allt och är oftast därför internetsidan som den du besöker existerar just nu. Vi önskar att det inte var så, men lyckligtvis nog är det en massiv utmaning att hantera, låt oss tackla problemet idag.

Anledningen för diskriminerande beteende mot ras idag kan vara många och olika. Forskare håller med att det oftast börjar inom hemmet och hur föräldrarnas inställning kan påverka barnens sätt att tänka. Efter det så är det en kombination av stimulansen av miljön som barnet får, i skolan, hemma, när dom umgås. Men vad som skapar tankesättet i en tidig ålder kan verka lätt att ta ner och hantera men det som återstår och fortsätter att sprida sig fritt är definitivt mycket svårare att hantera .

Idag ser vi rasism som en orsak till oro i ett samhälle, kanske mest för att (västerländska åtminstone) samhällen är multikulturella och är strukturerade av ett överflöd av människor med olika kulturella och etniska bakgrunder. Därför låter det inte vettigt men är högst problematiskt för folk att vara rasister. Men låt oss säga att för 150 till 200 år sedan var inte problemet uppe för diskussion, för att det var norm att behandla vissa typer av människor sämre. Vi pratar inte bara om folk med annan hudfärg, det fanns lagar som diskriminerar mot folk med annan sexuell läggning annan än heterosexuell. Det fanns lagar som förbjöd vissa typer av människor eller grupper att utbilda sig. Det fanns lagar som förbjöd kvinnor från att rösta. Alla dessa lagar fanns i årtionden och ingen protesterade mot tankesättet som samhället hade då för det ansågs som normalt och rätt väg att gå. Det tog årtionden för organisationer såsom suffragetter och mänskliga rättigheter att ta sig framåt och att lyckas vinna lite framgångar.

Idag verkar det som vi står inför en punkt där moralen inte verkar bli bättre än vad den är med tanke på rasistiska fenomen. Strikta lagar förbjuder rasistisk diskrimination i alla områden och rasprofilering ses som något återstår från en hemsk tidsperiod som vi skulle vilja glömma. Men vad håller rasismen i liv idag, när vi ser grupper av människor protestera mot hatfulla åsikter på sociala medier? Kanske är det dålig utbildning, kanske är det band många människor har till det förflutna och är konservativa eller kanske är det disharmoni många människor känner mellan varandra. Tex om någon tyckte det var bättre förr för att livet var bättre, så kommer det till att förr så behandlade man andra människor av annan hudfärg annorlunda, för att samhället inte hade kommit någonstans jämfört med idag. Om någon håller sitt vapen för att försvara sin position, olyckligtvis kommer dom försvara den gamla, mer rasistiska hållningen till samhället som kanske inte var deras ståndpunkt. Denna typ av disharmoni är väldigt populär idag.