Rasismens historia genom tiderna

När uppkom rasismen?

Rasismens som formell ideologi uppkom först på 1800-talet, me folks idéer om överlägsenhet har funnits genom hela människans historia. Det vill säga så länge människan har funnits. När rasismen uppkom på 1800-talet hade den fått inspiration från nationalromantik samt socialdarwinism. Det innebär alltså att det var inte den formella rasismen som legitimerade slaveriet och kolonialism, utan det var tvärt om. Det var slaveri och kolonialismen som grundade rasismen.

 

Rasismen blev brännmärkt i Europa

Efter andra världskriget och förintelsen blev just ordet och begreppet rasism så kallat ”brännmärkt” i Europa och de olika politiska debatterna. Det vill säga att strukturell rasism försvann från Europas politik efter att nazisternas Tyskland hade tillfångatagit alla judar och satt dem i koncentrationsläger där de fick antingen jobba sig till döds eller gasas sönder. Där sker det grov rasism eftersom man ras-indelar en religion då en religion inte säger något om vart man kommer ifrån.

 

Rasismen låg kvar i USA

Dock försvann rasismen inte lika snabbt i USA som den gjorde i Europa. Det rasistiska tänkandet hade fortfarande djupa spår i Amerika, framför allt i stora gruppen i södra USA på 1950- och 1960-talet. Martin Luther King var en framträdande ledare i medborgarrättsrörelsens kamp mot en lagstiftning som var diskriminerande. Det uppnåddes till sist efter mycket om och med ett förbud mot en diskriminerande lagstiftning.  Det vill säga att den lagstiftningen gick inte igenom för att man var emot rasismen. Dock var det så sent som 1968 som en kandidat i USA:s presidentval vid namn George Wallace kunde få stora framgångar att genomföra ett program och lagstiftning med rasistiska tankegångar. Detta är skrämmande med tanke på att det är såpass nära vår tid vi lever idag. Det finns fortfarande rasistiska spår i olika samhällen, framför allt i USA där det inte har försvunnit helt.

 

Efter 1994 gick det framåt

Det var år 1994 som världens sista nationella rasistiska system avskaffades. Efter det har rasismen i världen minskat och ser allt mer ljus ut. Systemet som avskaffades kallades apartheid, vilket var en rassegregation i Sydafrika. Det innebar att man separerade alla vithyade och mörkhyade så de exempelvis inte fick sitta på samma bänk och så vidare. De vithyade hade makt i landet. Samma år som det systemet avskaffades, det vill säga år 1994, så fick även alla sydafrikaner rösta i deras första fria och demokratiska val i deras land.

 

Rasism i modern tid

Ett exempel på ett diskussion om rasistiska framställningar som förs i nutid är Tintin och hans framställning av afrikaner i albumet Tintin i Kongo. I Belgien gjordes det ansökningar om att förbjuda albumet. Dock avslogs ansökan i domstolen då de menade att albumet avspeglade dåtidens uppfattning om rasism och hade ingen rasistisk avsikt i nutid. Dock är det många andra incidenter som har grundats i rasismen i nutid. Som sagt så finns rasismen kvar och många har fördomar trots att det inte är lika grovt som det var för 60-70 år sedan.

 

Privacy Policy