De mänskliga rättigheternas betydelse i världe

Vad är mänskliga rättigheter? Vilka rättigheter finns det?

De mänskliga rättigheterna som finns täcker stora delar av en människas liv och vad den gör. Dessa rättigheter går ut på att människor ska kunna få leva ett liv som de inte behöver känna rädsla utan ska kunna känna sig trygga i sin vardag och i sitt samhälle. rättigheterna inkluderar därför människornas möjlighet att överleva, det vill säga att man har mat på bordet, tak över huvudet, få ha sin religion och tro, skydd för familjen, frihet från både tortyr och slaveri som var vanligt förr. Det innebär även att man har rätt till utbildning, yttrandefrihet samt att man får delta i landets styrelse och hur landet styrs. Yttrandefrihet till exempel innebär att man får utrycka sig hur som helst i media, tidningar och så vidare så länge man inte trakasserar någon, diskriminerar någon eller uttrycker sig rasistiskt. det har lett till en utbredning av internet i hela världen.

 

Betydelsen i världen

Människans rättigheter har en stor betydelse och anledning till att världen ser ut som den gör idag. Exempelvis yttrandefriheten som innebär att man får uttrycka sig hur man vill så länge det inte kränker eller diskriminerar någon. Det gör att man idag kan på en sekund kan dela sina åsikter med hela världen via internet. Det finns givetvis negativa saker med internet och sociala medier men det har även stor betydelse för att världen som den är idag.

 

Barnens rättigheter i världen

De mänskliga rättigheterna har mycket som handlar om barnens rättigheter. Att vara barn i ett i-land är extremt lyckligt då man har många förmåner, rättigheter och liknande. Detta är enormt viktigt för världen då barn känner sig trygga och får allt mer självförtroende och kan blomma ut som deras egna personligheter och påverkas inte lika mycket av sin omgivning. Dessutom har barnens rättigheter gynnat de barn i u-länder som har det svårare med tanke på att organisationer som exempelvis FN för allt för att barnen i de länderna ska få det bättre och att allt fler ska överleva.

 

Människans rättigheter inom rasism

Efter att det har införts mer rättigheter för människan har även rasismen i världen minskat. Det betyder att det finns ett samband mellan människans rättigheter och det rasistiska tänkandet. Exempelvis är det lättare att sätta dit en person som har uttryckt sig eller handlat rasistiskt eftersom personen då har brutit mot människans rättigheter. En av dessa rättigheter som krockar med rasismen är att man ska behandlas lika oavsett kön, hudfärg, bakgrund, sexuell läggning och så vidare. Dessutom har även rasismen minskat med att rättigheten införts för att allt fler har blivit mer mån om rättigheterna och mer pålästa. Sedan är det viktigt att inte glömma att bara för att man har rättigheter kan man inte utnyttja dom till fullo utan man har även skyldigheter när man har rättigheter. Dock finns givetvis rättigheterna för att ge trygghet i världen och att man ska kunna få vara sig själv så länge man inte gör något olagligt.

 

 

 

Privacy Policy