Betydande organisationer som jobbar mot rasism i Sverige

Olika organisationer

En organisation som arbetar aktivt för diskriminering i Sverige är Immigrant institutet. De sitter i olika städer runt om i landet och finns tillgängliga för hjälp från dem som har blivit utsatta av diskriminering samt hjälper till att förebygga diskriminering. Det finns även organisationer som BUP, Bris och Ungdomsmottagningen som jobbar aktivt och full tid med att förebygga diskriminering och även hjälpa personer som har blivit utsatta. Dock inriktar de sig på barn och ungdomar upp till 25 år. De finns även socialtjänsten men dom blir oftast inblandade om det är något extremt allvarligt som har hänt. BUP, Bris och ungdomsmottagningen har tystnadsplikt men även anmälningsplikt och det innebär att om ett barn eller ung vuxen kommer och berättar om problem eller något de har blivit utsatt för  måste de anmäla det till polisen och socialtjänsten om det är allvarligt.

 

Betydelse för Sverige

Det finns massvis med organisationer som har stor betydelse för tryggheten i Sverige. Framförallt för unga med tanke på att man är extra osäker i ungdomen då man är lite instabil, har många känslor, är lite känslig och hormonerna svänger upp och ner. Sverige anses vara ett väldigt tryggt land jämför med många andra och det är bland annat på grund av deras jobb mot rasism och diskriminering. Trots att Sverige tar in många nyanlända från andra länder som varken talar svenska språket eller liknande så finns det väldigt lite rasism i landet. Det är för att det finns såpass många organisationer som jobbar emot det och lär unga tidigt.

 

Börjar i tidig ålder

Som sagt så lär sig unga bättre i tidigare ålder och det är då de sätter sin grund. Därför satsar organisationerna i Sverige på att besöka skolor samt ge lärarna utbildning om rasism för att kunna lära ut barnen om vad rasism är och att det inte är okej och inte lagligt. Barn får i tidigt ålder veta vad som är rätt och fel samt vad konsekvenserna blir om man gör något rasistiskt eller diskriminerar någon. Dessutom så är det en positiv sak att det finns invånare i Sverige som har olika bakgrunder, kommer från olika länder och talar olika språk. Det är positivt för att man lär sig då i tidig ålder att det finns olika individer och människor samt att man behandlar alla rätt. Det är nyttigt att växa upp i en kultur där alla inte är samma då det oftast skapas en slags av rasism automatiskt bland barn för de vet inget bättre. Därför får barn i Sverige en bra uppfattning om hur världen ser ut och att inte alla kommer från ett och samma ställe. Det leder i sin tur att man blir mer allmän utbildad och att man får kunskap som gör att man inte uttrycker sig rasistiskt eller diskriminerar någon annan som har en annan sexuell läggning, bakgrund, hudfärg, religion och liknande. Detta är något som redan börjas på dagis och kommer fortsätta så i Sveriges framtid.

 

Privacy Policy