Vad innebär ett centrum om rasism?

Här du är nu, är en så kallat centrum. Det här centrumet handlar om rasism. Det innebär att du och även många andra kommer kunna gå in här och läsa om det mesta som har med rasism och göra. Du kommer kunna läsa om hur rasismen startade, historiska saker som har skett på grund av rasismen och massor med annat som har med rasismen och göra.

 

Vad är rasism?

Rasism är när man ”ras”-indelar människor, exempelvis delar in alla judar för dig, mörkhyade för sig, blondiner för dig och så vidare. Givetvis går det inte att ras-indela människor eftersom man inte kan tillhöra en ras. Är man exempelvis jude och tror på judendomen säger det ingenting om vart man kommer ifrån utan det är endast en religion. Rasism kan även innebära att man delar in människor i olika ”raser” efter deras egenskaper, förmågor, färdigheter och så vidare. Detta är givetvis en diskriminering och är inte okej någonstans, att dela in människor i olika grupper.

 

Blandar ihop nazism och rasism

Många blandar ihop rasism och nazism. I nutid när man tänker på nazism så tänker man oftast på andra världskriget, när nazisterna tillfånga tog judarna och satte dom i koncentrationsläger. Då skedde det både nazism och rasism eftersom man ”ras”-indelade människor, det vill säga judarna. Det är därför det är lätt att blanda ihop, men rasism och nazism är inte så lika i sig.

 

Rasistiskt beteende

Många se sig själva som att de är neutrala, det vill säga att de inte är rasister och har inte en speciell syn på vissa människor eller behandlar vissa människor olika på grund av deras bakgrund och liknande. Dock är det många som anser sig vara neutrala som även dömmer människor, slänger ur sig rasistiska kommentarer och anses vara lite rasistiska även fast de inte menar det. Rasism är ett väldigt känsligt ämne och man får verkligen passa sig vad som slinker ur munnen, då de kan få dåliga konsekvenser om det hörs av en person som tar illa upp. Att ha ett rasistiskt beteende får man oftast som liten, när man är barn. Eftersom barn är extremt lättpåverkade och beter sig oftast som ens föräldrar, är det väldigt vanligt att barn skaffar sig fördomar och beteende redan som små beroende på i vilka kretsar de umgås.

 

Vad leder rasism till?

Rasism leder i största hand till orättvisor samt diskrimineringar. Exempel på detta är att bara för att man har ett visst typ av utseende kan man få det bättre, alltså att man kanske får lättare att få jobb, blir inte behandlad sämre och så vidare. De kan få lättare att få en bostad exempelvis. Två personer som söker samma jobb, har samma utbildning och är lika gamla, kan det skilja på bakgrund eller namn på vem som får jobbet, vilket är extremt orättvist. Man kan inte rå för att man ser ut som man ser ut och det ska inte hindra en.

 

Privacy Policy